درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
رامین
اسکندری
مذکر
پایان خدمت
3 - 2 - 1368
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی عمران
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمقدماتی
طراحی محاسبه تاسیسات مکانیکی ساختمان مجری سازه و آمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 2 - 1393 تا 10 - 1393 در خاوران سازه مجری زیرگذر شهریار مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز