درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
هادی
اسدی
مذکر
پایان خدمت
28 - 6 - 1367
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیپیشرفته
متلبپیشرفته
سالیدوورکزپیشرفته
آباکوسپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 7 - 1387 تا 3 - 1388 در آونگان مشغول بکار بوده ام
از 7 - 1389 تا 3 - 1391 در موسسه مدرسان شریف مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران