درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
ارسلان
خادم
مذکر
معافیت
3 - 3 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
solidworkمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
از 3 - 1392 تا 1 - 1394 در اتحاد لنت پیشرو صنعت مشغول بکار بوده ام
گیلان
لاهیجان