درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
رحمانی
مذکر
معافیت
15 - 6 - 1370
مجرد
لیسانس
بهداشت حرفه ای
زبان انگلیسیمتوسط
دارای مدرک HSEپیشرفته
مدرک HSE-MSمتوسط
کمک های اولیه هلال احمرمقدماتی
آشنایی کامل به ,WORD,EXCEL,POWER POINT, PUBLISHERپیشرفته
آشنایی کامل به نرم افزار DILUX برای طراحی روشناییمتوسط
آشنایی به نرم افزار MATLAB و GISمتوسط
گذراندن دوره ی ICDL2--
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز درمانی(پزشکی و پیراپزشکی) در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
کردستان
سنندج