درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فاطمه
محجوب
مونث
3 - 5 - 1373
مجرد
فوق دیپلم
مهندسی معماری
زبان انگلیسیمقدماتی
مهارت نقشه کشی سازه.نقشه کشی معماری.نقشه شی عمومی --
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی مسئول فروش را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی امور دفتری و منشیگری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
اسلام‌شهر