درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مهدی
مجدی
مذکر
معافیت تحصیلی
7 - 4 - 1371
مجرد
لیسانس
علوم اجتماعی
زبان ترکیپیشرفته
زبان انگلیسیمتوسط
ICDLپیشرفته
Photoshopپیشرفته
Internetپیشرفته
Computer drivingپیشرفته
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی آموزش خصوصی کامپیوتر را دارم
از 1 - 1390 تا 1 - 1392 در دفتر فنی و مهندسی مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1392 تا 6 - 1393 در کافی نت مرکزی کرج مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج