درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
pargol
emamverdy
مونث
24 - 2 - 1374
مجرد
دیپلم
هنر
زبان انگلیسیمتوسط
دانشجو ترم اخر کاردانیپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور سینما را دارم
سابقه ی شغلی ندارم