درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سلمان
کیانی
مذکر
پایان خدمت
26 - 7 - 1363
متاهل
فوق لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمتوسط
زبان فرانسویمقدماتی
زبان آلمانیمتوسط
زبان اسپانیاییمقدماتی
زبان ایتاایایی--
Autocad و دوره های VRV کولر گازیپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
از 12 - 1386 تا 12 - 1389 در ChamranPars Engineering Co مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1389 تا 0 - 1392 در Engineering Division of NAJA مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در tochal tahvieh parseh مشغول بکار بوده ام
تهران
تهران