درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
samira
sedehi
مونث
16 - 1 - 1372
مجرد
لیسانس
شیمی
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان فرانسویمقدماتی
کار با دستگاهhplc و uvمتوسط
دوره های ICDLمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس شیمی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
تهران
تهران