درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسين
هنگي
مذکر
پایان خدمت
16 - 5 - 1367
متاهل
لیسانس
مدیریّت
زبان انگلیسیمقدماتی
طراحي سايتمتوسط
طراحي گرافيكپیشرفته
موشن كپچرمقدماتی
فتوشاپپیشرفته
3dsmaxمتوسط
photo retochمتوسط
photo clipمتوسط
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی طراح سايت، طراح گرافيك را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی photo retoch را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
سمنان
سمنان