درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
مسعود
کرمی
مذکر
پایان خدمت
20 - 12 - 1366
متاهل
لیسانس
مهندسی کشاورزی
زبان انگلیسی--
گواهی فنی کشت گلخانه ای . 4 سال سابقه کار دفتری و --
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
از 6 - 1388 تا 10 - 1391 در گلخانه مشغول بکار بوده ام
از 0 - 1391 تا 0 - 1394 در دفتر خدماتی مشغول بکار بوده ام
Tehran
Karaj