درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
وحید
دبیرپور
مذکر
معافیت تحصیلی
16 - 9 - 1371
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمقدماتی
تحلیل مسائل دینامیک سیالات محاسباتی و المان محدودCمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خوزستان
اندیمشک