درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
hosein
azizi
مذکر
پایان خدمت
1 - 12 - 1365
مجرد
فوق دیپلم
مدیریّت
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
ICDL پیشرفته
گواهینامه رانندگی پایه یکمپیشرفته
گواهینامه موتور سیکلتپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
زنجان
ابهر