درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
اقبال
پورعوض
مذکر
پایان خدمت
7 - 3 - 1353
متاهل
لیسانس
مهندسی برق
زبان انگلیسیمتوسط
برق ساختمانپیشرفته
برق صنعتیپیشرفته
کارور plcمتوسط
نصاب دوربین ودزد گیرپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس برق را دارم
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 5 - 1381 تا 11 - 1381 در دیمرکو مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1381 تا 3 - 1382 در سرامیک سازی مطلب پور مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1382 تا 9 - 1383 در نیک برش مشغول بکار بوده ام
از 9 - 1383 تا 9 - 1384 در شرکت تحقیقات وتوسعه الکترونیک تهران مشغول بکار بوده ام
از 9 - 1384 تا 12 - 1388 در فضل نور نئوپان گیلان مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1391 تا 4 - 1392 در زیباسازان اذر نئوپان مشغول بکار بوده ام
از 10 - 1393 تا 12 - 1393 در مجتمع فولاد سبز گیلان مشغول بکار بوده ام
از 1 - 0 تا 5 - 0 در شرکت نئوپان و ام دی اف فومنات مشغول بکار بوده ام
گیلان
رضوانشهر