درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
رئیس دانا
مذکر
معافیت تحصیلی
2 - 10 - 1373
مجرد
دیپلم
ریاضی فیزیک
زبان انگلیسیپیشرفته
زبان ترکیمقدماتی
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی بازاریاب را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مسئول فروش را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان شرقی
میانه