درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بابک
رستمی
مذکر
پایان خدمت
14 - 2 - 1365
مجرد
فوق لیسانس
مهندسی مکاترونیک
زبان انگلیسیمتوسط
زبان ترکیمتوسط
دوره کارآموزی برنامه نویسی با محوریت برنامه نویسی متوسط
دوره آموزشی نرم افزار Matlabپیشرفته
کارگاه آموزشی بین المللی تست های غیر مخرب و بازرسیمتوسط
دوره آموزشی بین المللی اصول و طراحی پایپینگ متوسط
دوره آموزشی بین المللی آشنایی با اصول کنترل کیفیتمتوسط
دوره آموزشی بین المللی آشنایی با اصول مهندسی نگهدمتوسط
دوره زبان انگلیسیمتوسط
دوره زبان ترکی استانبولیمتوسط
کارآموزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 9 شهرستمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکاترونیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 12 - 1391 تا 10 - 1393 در شرکت صنعتی اکبری مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1388 تا 9 - 1390 در شرکت صنعتی اکبری مشغول بکار بوده ام
آذربایجان شرقی
تبریز