درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
فرهاد
جمشيدي
مذکر
معافیت تحصیلی
10 - 11 - 1368
مجرد
لیسانس
مهندسی عمران
زبان انگلیسیمقدماتی
زبان ترکیمقدماتی
مهارت icdlپیشرفته
كامپيوترپیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس عمران را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
آذربایجان غربی
خوی