درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
جبله
مذکر
پایان خدمت
1 - 7 - 1362
متاهل
فوق دیپلم
علوم کامپیوتر
کامپیوترپیشرفته
پرورش شترمرغ --
تمایل به کار در مشاغل آزاد در شاخه ی پرورش دام وطیور را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
خراسان رضوی
سبزوار