درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
محمدی
مذکر
پایان خدمت
14 - 3 - 1368
مجرد
فوق دیپلم
گرافيک
زبان انگلیسیمقدماتی
گرافیک رایانه..تایپ رایانه.پیشرفته
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی گرافیست کامپیوتری را دارم
از 10 - 1391 تا 11 - 1393 در طراحی و گرافیک قادری مشغول بکار بوده ام
مازندران
ساری