درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
حسین
حصاری
مذکر
پایان خدمت
3 - 3 - 1358
متاهل
لیسانس
مهندسی کامپیوتر
مهارت یا گواهینامه خاصی ندارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کامپیوتر را دارم
از 3 - 1388 تا 7 - 1394 در فروشگاه کامپیوتر پارسا نوین مشغول بکار بوده ام
مازندران
آمل