درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سلیمان
نصرتی
مذکر
پایان خدمت
8 - 2 - 1368
مجرد
دیپلم
علوم انسانی
کمک بهیارپیشرفته
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارشناس ادبيات داستانی را دارم
سابقه ی شغلی ندارم
سیستان و بلوچستان
نیک‌شهر