درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
سهیلا
رستگاری
مونث
8 - 7 - 1370
مجرد
فوق لیسانس
شیلات
زبان انگلیسیمتوسط
رایانه کار درجه 1 و 2پیشرفته
پرورش مرغ زینتیمتوسط
پرورش قارچ خوراکیمتوسط
کارشناش شیلاتپیشرفته
مدرک زبانمتوسط
مدارک مرتبط با ابزیانمتوسط
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس کشاورزی را دارم
از 0 - 1393 تا 0 - 1394 در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مشغول بکار بوده ام
کهگیلویه و بویراحمد
بویراحمد