درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علیرضا
شریفیان
مذکر
پایان خدمت
17 - 11 - 1365
مجرد
لیسانس
مهندسی مکانیک
زبان انگلیسیمتوسط
بازرسی جوش 1,2پیشرفته
بازرسی رنگ و سندبلاست1,2پیشرفته
کنترل کیفیت پروژه های صنعتی1متوسط
مدلسازی 3 بعدی،مونتاژ،تهیه نقشه ساخت و طراحی قطعاتپیشرفته
طراحی قالب های تزریق پلاستیک، ریخته گری، برش و کشمتوسط
تحلیل المان محدودمتوسط
شبیه سازی حرکتی مکانیزم هاپیشرفته
برنامه نویسی فرز CNCمتوسط
ساخت برنامه تحت اکسلپیشرفته
آشنایی با تست های غیرمخرب (UT,MT,PT,VT)متوسط
ترجمه (انگلیسی به فارسی)متوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی مهندس مکانیک را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 10 - 1391 تا 12 - 1391 در کمیته امداد (تبلور دانش) مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1388 تا 8 - 1388 در اپتیک طرح مشغول بکار بوده ام
از 3 - 1392 تا 7 - 1392 در سازین فراز مشغول بکار بوده ام
از 8 - 1393 تا 7 - 1394 در گردشگری راوند مشغول بکار بوده ام
از 0 - 0 تا 0 - 0 در مترجمی (پاره وقت) مشغول بکار بوده ام
اصفهان
اصفهان