درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
بابک
میرفرحناک
مذکر
معافیت
21 - 12 - 1356
متاهل
لیسانس
عکاسی
زبان انگلیسیمتوسط
کارگردانی تیزر تبلیغاتیپیشرفته
مدیریت جلوه های ویژه بصریپیشرفته
تدوینپیشرفته
صداگذاری و افکت صداپیشرفته
عکاسیپیشرفته
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی امور سینما را دارم
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی گرافیست کامپیوتری را دارم
از 2 - 1389 تا 8 - 1389 در پروژه سینمایی گلوگاه مشغول بکار بوده ام
از 9 - 1389 تا 4 - 1390 در پروژه سینمایی قلاده های طلا مشغول بکار بوده ام
از 12 - 1390 تا 12 - 1391 در سریال تلویزیونی نوشدارو مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1392 تا 4 - 1392 در تله فیلم شب طولانی مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1392 تا 11 - 1392 در فیلم سینمایی غریبه مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1393 تا 12 - 1393 در فیلم سینمایی جامه دران مشغول بکار بوده ام
از 2 - 1394 تا 12 - 1394 در سریال تلویزیونی تعبیر وارونه یک رویا مشغول بکار بوده ام
البرز
کرج