درخواست همکاری شما با موفقیت ارسال شد در صورت موافقت کارجو با درخواست شما اطلاعات بیشتری از وی در اختیار شما خواهیم گذاشت
علی
جعفری
مذکر
معافیت
11 - 10 - 1372
متاهل
لیسانس
حقوق
زبان انگلیسیمتوسط
رزرواسیون هتلمتوسط
wordمتوسط
excelمقدماتی
مدیریت فرانت آفیسپیشرفته
زبان عربیپیشرفته
کمک های اولیهمتوسط
تمایل به کار در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی در شاخه ی مدیر را دارم
تمایل به کار در شرکت های خصوصی در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
تمایل به کار در مراکز فرهنگی هنری در شاخه ی کارمند امور اداری را دارم
از 2 - 1392 تا 7 - 1392 در سازمان بسیج حقوقدانان مشغول بکار بوده ام
از 1 - 1394 تا 8 - 1394 در هتل هویزه مشغول بکار بوده ام
از 5 - 1390 تا 8 - 1390 در کارگزاری بیمه مشغول بکار بوده ام
Tehran Province
Tehran